Проектиране и изграждане, Полагане на PVC тръби, HDPE тръби

Бани – изграждане и проектиране 

 

Видео баня с душ