Полагане и вграждане на ВН, СрН и НН, кабели, проводници.Видео :