Изграждане на окачени тавани и скрито осветление. Прави, фигури, тавани със скрито осветление и LED.

Видео: